mieszkanie

Wynajem krótkoterminowy czy długoterminowy – który lepszy?

31 sierpnia 2023

Wynajem krótkoterminowy: Elastyczność i zyski z turystyki

 

Wynajem krótkoterminowy, w dużej mierze dzięki popularności platform rezerwacyjnych takich jak Airbnb czy Booking.com, staje się coraz bardziej atrakcyjną opcją dla właścicieli nieruchomości. Kluczowym czynnikiem, który przyciąga inwestorów, jest niezwykła elastyczność tego modelu. Jest to świetne rozwiązanie dla osób, które chcą korzystać z własnego mieszkania lub domu w wybranych okresach, jednocześnie generując zyski poprzez wynajem pozostałej części roku.

Dla wielu właścicieli możliwość czerpania korzyści finansowych z nieruchomości, która w przeciwnym razie pozostawałaby nieużywana, jest niezwykle atrakcyjna. Wynajmujący mogą dostosować kalendarz dostępności swojej nieruchomości do własnych potrzeb, co pozwala na pełne wykorzystanie jej potencjału. Na przykład, jeśli posiadacz nieruchomości planuje spędzić wakacje w innym miejscu, może swobodnie wynająć swoje mieszkanie czy dom przez ten okres, a w pozostałych miesiącach korzystać z niego samodzielnie.

Korzyści finansowe wynikające z krótkoterminowego wynajmu są dodatkowo podkreślane przez zdolność reagowania na dynamiczne zmiany na rynku turystycznym. Właściciele mogą dostosować ceny do sezonów, specjalnych wydarzeń czy lokalnych festiwali, co może zwiększyć ogólny przychód z wynajmu. W okresach o podwyższonej turystyce, takich jak wakacje czy długi weekend, możliwość ustalenia wyższych stawek może przyczynić się do znacznego wzrostu dochodów.

Niemniej jednak, wynajem krótkoterminowy ma swoje wyzwania. Jednym z głównych jest częsta rotacja gości. Zmienność najemców wiąże się z koniecznością regularnego przygotowywania nieruchomości do nowych gości, co oznacza zarówno sprzątanie, jak i dbanie o stan techniczny i estetyczny lokalu. W związku z tym, właściciele muszą być gotowi na wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości w odpowiednim stanie dla gości.

Wynajem długoterminowy: Stabilność i pewność dochodów

 

Długoterminowy wynajem nieruchomości to model, który kusi właścicieli obietnicą stabilności i pewnością stałych przychodów na przestrzeni dłuższego okresu czasu. Jest to szczególnie atrakcyjna opcja dla osób, które nie mają planów korzystania z nieruchomości w najbliższej przyszłości i zależy im na zapewnieniu sobie regularnych dochodów.

Jedną z kluczowych korzyści wynikających z długoterminowego wynajmu jest stabilność finansowa. Umowa podpisywana na dłuższy okres gwarantuje właścicielowi stałe wpływy, co może być niezwykle cenne, zwłaszcza jeśli nieruchomość jest źródłem głównego lub uzupełniającego dochodu. Długoterminowe umowy najmu pozwalają zminimalizować wahania dochodów, które mogą występować w wyniku sezonowości czy niestabilności na rynku.

Wprowadzenie stałego najemcy na dłuższy okres może również znacząco ułatwić zarządzanie nieruchomością. Częstotliwość zmian najemców jest zdecydowanie niższa w przypadku wynajmu długoterminowego, co skutkuje mniejszą rotacją. To z kolei przekłada się na mniejszą konieczność angażowania się w procesy związane z poszukiwaniem i weryfikacją nowych najemców oraz przygotowywaniem nieruchomości do ich przyjęcia.

Warto jednak pamiętać, że długoterminowy wynajem ma swoje ograniczenia. Właściciele, którzy zdecydują się na ten model, muszą być gotowi na pewne ustępstwa związane z elastycznością korzystania z nieruchomości. Zazwyczaj umowy długoterminowe wiążą się z bardziej sztywnymi warunkami dotyczącymi możliwości wypowiedzenia umowy i zmian w wykorzystaniu nieruchomości.

Innym istotnym aspektem jest reaktywność na zmienne warunki rynkowe. W przeciwieństwie do wynajmu krótkoterminowego, gdzie ceny mogą być dostosowywane do sezonów czy trendów, umowa długoterminowa może okazać się mniej elastyczna w tym względzie. To oznacza, że właściciel może nie być w stanie szybko zareagować na ewentualne zmiany w popycie czy cenach na rynku.

Dodatkowo, należy pamiętać o lokalnych przepisach prawnych dotyczących wynajmu długoterminowego. Wypowiedzenie umowy może być bardziej skomplikowane i wymagać spełnienia konkretnych warunków oraz okresów wypowiedzenia.

 

Ostatecznie, wybór między wynajmem krótkoterminowym a długoterminowym zależy od indywidualnych preferencji właściciela oraz charakterystyki nieruchomości. Jeśli zależy nam na elastyczności i potencjalnie większych dochodach w krótszym okresie, wynajem krótkoterminowy może być odpowiedni. Natomiast jeśli priorytetem jest stabilność finansowa i ograniczenie konieczności częstych interwencji związanych z obsługą gości, wynajem długoterminowy może być lepszym wyborem.

 

Kontakt

ikona telefon +48 515 787 179

ikona koperta kontakt@concept-pro.com.pl

ikona pineskaul. Kapelanka 12 
    30-347 Kraków

Odwiedź nas

Usługi

Sesja fotograficzna nieruchomości

Weryfikacja najemcy 

Bezpieczny najem

Concept Pro. 2023