mieszkanie

Umowa z Zarządcą Najmu: Kluczowe Kwestie do Uwzględnienia

26 września 2023

Wynajem nieruchomości może być lukratywną inwestycją, ale zarządzanie nim może być wyzwaniem. Dlatego tak ważne jest, aby zawierać umowę z zarządcą najmu. W tym artykule omówimy kluczowe kwestie, które powinieneś uwzględnić, tworząc taką umowę.

1. Definicja Zadań i Obowiązków Zarządcy Najmu

Pierwszym i najważniejszym krokiem w tworzeniu umowy z zarządcą najmu jest jasne określenie jego zadań i obowiązków. To właśnie od tego zależy, jakie czynności będzie wykonywał zarządca, włącznie z marketingiem nieruchomości, selekcją najemców, windykacją czynszu, utrzymaniem technicznym i wieloma innymi.

2. Warunki Finansowe

Umowa powinna precyzyjnie określić, jakie wynagrodzenie otrzymuje zarządca najmu. Często jest to procent od czynszu, ale może to być także stała opłata miesięczna lub mieszanina obu tych opcji. Dodatkowo, umowa powinna zawierać informacje o tym, kto pokrywa koszty związane z utrzymaniem nieruchomości i ewentualnymi naprawami.

3. Okres Umowy

Kolejnym ważnym aspektem jest określenie okresu trwania umowy. Umowy z zarządcami najmu często mają charakter roczny lub dwuletni, ale można je dostosować do własnych potrzeb. To także moment na określenie zasad rozwiązania umowy, w tym wymaganego okresu wypowiedzenia.

4. Prawa i Obowiązki Właściciela Nieruchomości

Właściciel nieruchomości również musi mieć pewność, że jego prawa i interesy są chronione. Umowa powinna precyzyjnie określać, jakie informacje właściciel musi dostarczać zarządcy, jakie decyzje może podejmować bez jego zgody, oraz jakie są zasady dostępu do nieruchomości.

5. Ustalanie Czynszu

Umowa powinna zawierać zasady ustalania czynszu, w tym czy i w jaki sposób może być on podnoszony. Jeśli istnieją określone warunki, które wpływają na wysokość czynszu, takie jak koszty utrzymania nieruchomości, to warto je uwzględnić.

6. Audyt i Raportowanie

Zarządca najmu powinien regularnie dostarczać właścicielowi raporty dotyczące wynajmu nieruchomości, w tym informacje o najemcach, stanie technicznym, oraz finansach. Określ, w jaki sposób i w jakim zakresie będą przeprowadzane audyty.

7. Postanowienia Końcowe

Na końcu umowy umieść postanowienia końcowe, takie jak jurysdykcja, w której umowa jest ważna, oraz wszelkie dodatkowe warunki i zapisy, które uważasz za istotne.

Umowa z zarządcą najmu jest kluczowym dokumentem w procesie zarządzania nieruchomością na wynajem. Staranne uwzględnienie wszystkich istotnych kwestii w umowie może pomóc uniknąć potencjalnych problemów i konfliktów. Pamiętaj, że warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą ds. nieruchomości, aby upewnić się, że umowa jest zgodna z obowiązującymi przepisami i chroni Twoje interesy.

Kontakt

ikona telefon +48 515 787 179

ikona koperta kontakt@concept-pro.com.pl

ikona pineskaul. Kapelanka 12 
    30-347 Kraków

Odwiedź nas

Usługi

Sesja fotograficzna nieruchomości

Weryfikacja najemcy 

Bezpieczny najem

Concept Pro. 2023