mieszkanie

Prawa najemcy: kluczowe informacje

06 grudnia 2023

Prawa najemcy to zagadnienie, które może wydawać się skomplikowane, ale warto znać swoje uprawnienia jako wynajmujący. W tym wpisie przedstawiamy kluczowe informacje na temat praw wynajmujących, które pomogą w bezpiecznym najmie domu lub mieszkania. 

Umowa najmu i ochrona praw najemcy

Podstawą prawną dla wynajmu mieszkania jest umowa najmu, która powinna być zawarta na piśmie. Umowa taka musi zawierać dane stron, opis nieruchomości oraz określać wysokość czynszu i terminy płatności. Ponadto, warto uwzględnić w umowie informacje dotyczące ewentualnych kaucji czy opłat dodatkowych, takich jak media czy eksploatacja. Dobrze jest również ustalić zasady korzystania z nieruchomości, np. czy dopuszczalne jest trzymanie zwierząt czy palenie w mieszkaniu.

Najemca ma prawo do korzystania z wynajmowanego lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz do korzystania z urządzeń i instalacji znajdujących się na terenie nieruchomości. Ponadto, wynajmujący nie może naruszać prywatności najemcy ani utrudniać mu korzystania z mieszkania. W przypadku ewentualnych awarii czy napraw, wynajmujący jest zobowiązany do ich usunięcia w określonym czasie. Jeśli natomiast najemca zauważy, że mieszkanie nie spełnia wymogów bezpieczeństwa, może zgłosić to odpowiednim służbom, takim jak Państwowa Inspekcja Sanitarna czy Straż Pożarna.

Korzystając z usług naszej firmy, tak naprawdę możesz mieć pewność bezpiecznego najmu mieszkania w Krakowie. Dbamy o to, aby cały proces zarządzania najmem przebiegał zgodnie z prawem i warunkami umowy najmu.

Obowiązki wynajmującego

Wynajmujący ma obowiązek przekazać najemcy lokal w stanie zdatnym do zamieszkania oraz utrzymania go w takim stanie przez cały okres najmu. Powinien też informować najemcę o wszelkich zmianach dotyczących nieruchomości, np. o planowanych remontach czy zmianach w opłatach za media. Jest również zobowiązany do wystawiania rachunków za czynsz i media oraz do prowadzenia ewidencji płatności. Zarówno wynajmujący, jak i najemca mają prawo do wypowiedzenia umowy najmu. W przypadku umów zawartych na czas nieokreślony, okres wypowiedzenia wynosi trzy miesiące, chyba że strony postanowią inaczej.

Kontakt

ikona telefon +48 515 787 179

ikona koperta kontakt@concept-pro.com.pl

ikona pineskaul. Kapelanka 12 
    30-347 Kraków

Odwiedź nas

Usługi

Sesja fotograficzna nieruchomości

Weryfikacja najemcy 

Bezpieczny najem

Concept Pro. 2023